Kontaktný formulár - zamestnanie
*povinné poleCaptcha image

Súhlasím so zaradením do evidencie uchádzacov o zamestnanie u prevádzkovatela aj po ukoncení výberového konania, v ktorom neuspejem.
Nesúhlasím so zaradením do evidencie uchádzacov o zamestnanie u prevádzkovatela po ukoncení výberového konania, v ktorom neuspejem.
Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný. Udelenie súhlasu/nesúhlasu nemá žiadny vplyv na rozhodovanie prevádzkovateľa pri výbere zamestnancov. Viac informácií o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa ERNSTPROFIL, spol. s r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov